05
Min, Apr
0 New Articles


 


   
WALUYO, S.Ag., M.H.I.
     
NIP : 197501062006041001
Tempat : Sungai Langka
Tanggal Lahir : 06 Juni 1975
Pendidikan : S-2 Ilmu Hukum Islam
Pangkat : Hakim Pratama Madya / Penata
Gol. Ruang : III/c
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu
     
    Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 3 Sungai Langka - Tahun 1988
        2. SLTP Gedong Tataan - Tahun 1991
        3. SMA Negeri 3 Tanjung Karang - Tahun 1994
        4. S-1 IAIN Raden Intan Lampung - Tahun 2012
        5. S-2 IAIN Raden Intan Lampung - Tahun 2017
         
         
    Riwayat Jabatan : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu - TMT 22/05/2019
        2. Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung - TMT 16/01/2017
         
         
         
         
         
         
        9. CPNS Pengadilan Agama Palembang - TMT 01/02/1998
         
    Tanda Jasa : Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2016