Laporan Perkara Tahun 2019


No Jenis Laporan Perkara
Periode Tahun 2019
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 LIPA 1
Keadaan Perkara
Χ
Χ
Χ
2 LIPA 2
Perkara Banding
Χ
Χ
Χ
3 LIPA 3
Perkara Kasasi
Χ
Χ
Χ
4 LIPA 4
Perkara Peninjauan Kembali (PK)
Χ
Χ
Χ
5 LIPA 5
Perkara Eksekusi
Χ
Χ
Χ
6 LIPA 6
Kegiatan Hakim
Χ
Χ
Χ
7 LIPA 7A
Keuangan Perkara
Χ
Χ
Χ
8 LIPA 7B
Keuangan Perkara Eksekusi
Χ
Χ
Χ
9 LIPA 7C
Keuangan Perkara Konsinyasi
Χ
Χ
Χ
10 LIPA 8
Rekapitulasi Perkara
Χ
Χ
Χ
11 LIPA 9
Perkara Mediasi
Χ
Χ
Χ
12 LIPA 10
Akta Cerai (AC)
Χ
Χ
Χ
13 LIPA 11
Perkara Iwadh
Χ
Χ
Χ
14 LIPA 12
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
Χ
Χ
Χ
15 LIPA 13
Perkara Khusus
Χ
Χ
Χ
16 LIPA 14
Perkara Sidang Keliling
Χ
Χ
Χ
17 LIPA 15
Perkara Prodeo
Χ
Χ
Χ
18 LIPA 16
Perkara Posbakum
Χ
Χ
Χ
19 LIPA 17
Perkara HHK
Χ
Χ
Χ
20 LIPA 18
Perkara HHKL
Χ
Χ
Χ
21 LIPA 19
Perkara yang Sudah Diminutasi
Χ
Χ
Χ
22 LIPA 20
Tingkat Penyelesaian Perkara
Χ
Χ
Χ
23 LIPA 21
Perkara Verzet
Χ
Χ
Χ
24 LIPA 22
Laporan Tabayun
Χ
Χ
Χ
                           

 

Halaman 1 dari 3