Laporan Perkara Tahun 2020


No Jenis Laporan Perkara
Periode Tahun 2020
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 LIPA 1
Keadaan Perkara
2 LIPA 2
Perkara Banding
3 LIPA 3
Perkara Kasasi
4 LIPA 4
Perkara Peninjauan Kembali (PK)
5 LIPA 5
Perkara Eksekusi
6 LIPA 6
Kegiatan Hakim
7 LIPA 7A
Keuangan Perkara
8 LIPA 7B
Keuangan Perkara Eksekusi
9 LIPA 7C
Keuangan Perkara Konsinyasi
10 LIPA 8
Rekapitulasi Perkara
11 LIPA 9
Perkara Mediasi
12 LIPA 10
Akta Cerai (AC)
13 LIPA 11
Perkara Iwadh
14 LIPA 12
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
15 LIPA 13
Perkara Khusus
16 LIPA 14
Perkara Sidang Keliling
17 LIPA 15
Perkara Prodeo
18 LIPA 16
Perkara Posbakum
19 LIPA 17
Perkara HHK
20 LIPA 18
Perkara HHKL
21 LIPA 19
Perkara yang Sudah Diminutasi
22 LIPA 20
Tingkat Penyelesaian Perkara
23 LIPA 21
Perkara Verzet
24 LIPA 22
Laporan Tabayun
                           

 

Halaman 1 dari 3